Phân bón Lâm Ngọc được nông dân tin dùng

Năm 2023, Công ty CP Hóa Nông Lâm Ngọc đã xuất sắc được vinh danh 'Sản phẩm-Dịch vụ tin dùng Asean 2023' tại Bangkok (Thái Lan) và 'Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc Gia 2023'.