Để mua nhà cho vợ, sếp có thu nhập cao nhất ở Thế Giới Di Động bán cổ phiếu

() - Ông Robert Willett có thu nhập gấp 10 lần chủ tịch Thế Giới Di Động trong năm 2023, vừa đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu để mua nhà cho vợ.