Bộ Công an: Nên đổi căn cước công dân sau sáp nhập huyện, xã

Quy định không yêu cầu công dân phải đổi giấy tờ căn cước công dân, nhưng để thuận tiện cho giao dịch, đại diện Bộ Công an khuyến cáo công dân nên đổi căn cước công dân theo địa danh mới.