Không khí lạnh bao trùm gây mưa rét, nhiệt độ giảm rất sâu

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.