Bệnh nhân 833 đến nhiều ngân hàng, đi siêu thị và ăn giỗ

Hai bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Trị vừa được Bộ Y tế công bố vào chiều qua là F1 của BN 750. Hai bệnh nhân này đều có lịch trình đi lại rất phức tạp, tiếp xúc nhiều người.