Bảo bối của nhà nông trồng sầu riêng

Cây sầu riêng đang cho năng suất và hiệu quả rất cao khiến nhà nông rất phấn khởi. Làm gì để sầu riêng cho năng suất chất lượng cao đang được bà con quan tâm.