Hawa Expo 2024: Cơ hội xúc tiến thương mại của 500 doanh nghiệp ngành gỗ

TP.HCM 500 doanh nghiệp gỗ hàng đầu trong và ngoài nước tham gia trưng bày, xúc tiến thương mại tại Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất TP.HCM (Hawa Expo) 2024 từ ngày 6 - 9/3.